Kočovní Severoíránci: 2. Skythové a Massageti

23. dubna 2008 v 7:59 | milasko |  Kočovní Severoíránci
Skythové
Ze všech kmenů severoíránské jazykové rodiny jsou právě oni nejznámější. V 7. století před naším letopočtem vpadli do severního Černomoří a tím zde začíná skythská epocha. Přišli sem z Asie, odkud je prý vytlačili Massagetové. Jejich nejbližšími příbuznými byli Sakové. Skythové si v Černomoří podmanili původní obyvatelstvo, které jim bylo částečně příbuzné. Šlo o potomky srubové kultury, která se zde rozvíjela od pol. 2. tis. př. n. l. Ta se stejně jako andronovská kultura vyvinula z kultur okrových a katakombních hrobů. Obyvatelstvo Skytie známe z popisů Herodota. Vedle vládnoucích kočovných kmenů, takzvaných Skythů královských,zde žily i usedlé rolnické kmeny.
Skythové podnikali nájezdy až do střední Evropy do oblastí lužické kultury. I zde byly nalezeny jejich typické trojboké hroty šípů. Území Skythů se rozkládalo mezi Dunajem a Donem. Skythové měli vyspělou kulturu, ovlivněnou též Řeky. Jejich společnost byla značně diferencovaná, existovali zde i otroci. Základem jejich armády byla lehká jízda, vyzbrojená luky a krátkými meči. Část aristokracie používala i pancíře a přilby. Ve 4. stol. př. n. l. bojovali neúspěšně proti Filipu II. Makedonskému. Ve 3. stol. př. n. l. vzniká silný kmenový svaz s centrem na Krymu. Největší rozkvět zaznamenal ve 2. stol. př. n. l. za vlády krále Skilura, který sídlil v kamenném opevněném městě Neapolis nedaleko Simferopole. Již v této době se ale Skythové museli bránit útokům Sarmatů z východu. Ti způsobují od přelomu letopočtu postupný úpadek Skythů, poč. 3. stol. n. l. obsazují i Neapolis. Skythové jsou podmaněni, stávají se součástí sarmatského kmenového svazu, částečně se s nimi i mísí.
Massageti (Velcí Getové)
Tento národ, žijící na východ od Kaspického moře a dělící se na řadu kmenů, lze jen obtížně odlišit od Saků, případně i Jüe-č´. Byli primitivnější než Skythové, železo začali používat asi o 200 let později, v 5. stol př. n. l. V jejich společnosti měly ještě důležité postavení ženy, které se účastnily i bojů. Zde má zřejmě svůj původ báje o Amazonkách. Ve vojenství ale Skythy předčili, základem jejich armády byla těžká jízda, chráněná kroužkovým nebo šupinkovým pancířem a vyzbrojená dlouhým těžkým kopím a dlouhým mečem. V pozdějších fázích byl pancířem chráněn i kůň. V boji využívali i lehkou jízdu, která nejprve vyčerpala nepřítele tím, že ho zasypávala šípy, potom zaútočila těžká jízda, která nepřátelskou formaci rozbila prudkým nájezdem na kopí a případně pak zbytky dorazila v boji zblízka meči.
V pol. 2. stol př. n. l. prohrály východní skupiny severoíránských kmenů válku s Huny, ustupují na západ, strhávají s sebou středoasijské Saky, společně ničí říši řecko-bakterskou a usazují se na jejím území. Jejich potomky byli Kušáni. K Massagetům patřil i kmem Dahů, jimž vládla dynastie Arsakovců. Ti se stali zakladateli říše Parthů. Potomky massagetských kmenů a Hunů byli také Hunové Hefthalité, tvůrci obrovské říše, která měla na vrcholu rozsah asi 3,5 mil. km 2.
 

6 lidí ohodnotilo tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama