Žuan-žuani - Avaři 1. část

1. června 2008 v 7:59 | milasko |  Žuan-žuani Avaři
Příchod Avarů do Evropy ve 2. pol. 6. stol. n. l. představuje jeden z rozhodujících faktorů poslední etapy hlavní fáze stěhování národů. Odkud vlastně Avaři přišli, není dosud zcela jasné, ale za velmi pravděpodobné se pokládá, že jejich původ je třeba hledat v centrální Asii v říši Žuan-žuanů.
V polovině 4. stol n. l. ji vytvořily různé skupiny, které ustupují do stepi hlavně před expanzí Tabgačů (Toba). Jejich etnický původ tedy nebyl jednotný, byly to asi různé zbytky kočovných kmenů, ale i uprchlí rolníci, které ale nutnost spolupráce brzy stmelila. Kol. r. 359 je sjednocuje bývalý Űgülüj, otrok, odsouzený k trestu smrti. Říše se nacházela v dnešním Mongolsku, centrum leželo v pohoří Changaj. Vládce měl titul kagan (chán). Jak se vlastně obyvatelé této říše sami nazývali, to nevíme. Zcela určitě ne Žuan-žuani. To byla vlastně čínská nadávka. Její význam je něco jako "hemžící se červi", "hmyz" nebo "havěť". Tahle "havěť" byla ale velmi bojovná a dobře organizovaná. Základní jednotkou armády byl pluk o 1000 mužích, jemuž velel muž určený kaganem. Pluk se dělil na 10 praporů po 100 lidech. Jednou ze základních otázek síly a existence říše bylo, zda a do jaké míry ovládali kmeny Telesků. To byl početný svaz kmenů, z nichž nejdůležitější byli Ujguři. Teleskové byli vojensky velmi silní, ale na rozdíl od většiny ostatních kočovníků nebyli příliš agresivní a tvořili jen volnou konfederaci. Obvykle je ovládal nějaký bojovnější národ.
Ve 2. pol 4. stol. je ovládali Tabgači, ale na přel. 4. a 5. stol se Teleskové odtrhli a odkočovali na pomezí záp. Mongolska a Džungarska. Zde si je podrobil kagan Žuan-žuanů Šelun, nepřítel Tabgačů. Tím velmi výrazně posílil. Jeho bratr a nástupce Chuluj si podmanil Jenisejské Kyrgyzy. Kolem r. 420 jsou Žuan-žuani hegemony ve stepi.
Od 20. let 5. stol. ale probíhá krutá válka mezi Žuan-žuany a Tabgači (Pej Wej). Nejprve ovládl kagan Datan na čas wejské hlavní město, poté ale přichází mohutná a zničující protiofenziva Tabgačů. Toba Dao zatlačil Žuan-žuany za Gobi, Teleskové přestávají své pány podporovat, spojencem Tabgačů se stalo hunské středoasijské knížectví Jüeban. Říše se téměř úplně rozložila. Od konce 30. let se ale boje obnovily. Ve 2. pol. 5. stol. začínají Žuan-žuani obsazovat některá města Západního kraje (např. Turfan). Dalšímu rozšiřování sice bránili Hunové Hefthalité, kteří se sem šíříli ze střední Asie a také některá města ovládli ( Kašgar, Chotan, Karašahr, Kuča), ale mezi oběma říšemi panovaly po celou dobu existence překvapivě dobré vztahy, podpořené i vzájemnými sňatky. Krajně nepříznivé dopady to ale mělo na Pej Wej, protože nepřátelé ovládali klíčové body hedvábné stezky.
Do hry ale opět vstoupili Teleskové. Ti odmítali další boje proti Tabgačům a 487 se znovu otevřeně postavili proti Žuan-žuanům. Jejich spojencem se stala Pej Wej. Roku 490 začal jejich společný útok. Říše se opět dostala do hluboké krize. Tu pomohli částečně omezit Hefthalité, protože začali útočit na Telesky. Ti sice na jedné straně uznávají vazalskou závislost na Hefthalitech, ale proti Žuan-žuanům útočí se střídavými úspěchy i nadále. K prohloubení krize přispěly i vnitřní rozpory, protože část chánského rodu přijala buddhismus, ale ostatní to tvrdě odmítají. Došlo ke spiknutí, kagan byl zabit, jeho bratr Anachuan musel uprchnnout do Číny, nový vladce byl ale hned poté rozdrcen roku 521 Telesky. Říše je v rozkladu. Přesto se ještě jednou vzpamatovala, dokonce obnovila velmocenské postavení. Napomohla tomu příznivá mezinárodní situace. Také Pej Wej se začíná rozkládat a vládnoucí rod Telesků se úspěšně vyvražďuje navzájem. Z Číny se vrací Anachuan, opakovaně poráží Telesky a znovu si je podrobuje. Obě nástupnické říše po Pej Wej se všemožně snaží naklonit si ho. Zdálo se, že říše je zachráněna a opět velmi mocná.
2. část
Přehled vládců
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama