Žuan-žuani - Avaři 2. část

3. června 2008 v 15:20 | milasko |  Žuan-žuani Avaři
Počátkem 40. let 6. století se zdálo, že říše Žuan-žuanů má nejhorší krizi za sebou a její pozice je pevná. Vedle tradičně problémových Telesků ale do hry vstoupil úplně nový faktor. Dalším důležitým podmaněným národem byli Turkuti. Kromě vojenské síly spočíval jejich význam pro Žuan-žuany v tom, že byli mimořádně zdatnými kováři a své železářské výrobky odváděli jako daň svým pánům. Po celou dobu existence kaganátu vystupovali loajálně. Když v roce 545 opět povstali Teleskové a táhli z Džungarska do Mongolska, Turkuti na ně neočekávaně zaútočili, porazili je a Teleskové se jim podrobili. Tím obrovsky vzrostla moc Turkutů a jejich vládce Bumyn žádá po kaganovi jeho dceru. To bylo pro Anachuana zcela nepřijatelné, Bumyna odbyl s tím, že je jeho kovář. Turkuti vzápětí povstali a 552 Žuan-žuany zcela rozdrtili. Jejich zbytky uprchly do Pej Čchi, odtud jsou ale 555 vyhnány do stepi, kde je opět porazili Turkuti. Tím říše Žuan-žuanů zanikla.
Předpokládá se, že část Žuan-žuanů ustupuje velmi rychle z Asie a přesouvá se po vzoru Siung-nu - Hunů do Evropy. Zde jsou známí jako Avaři.Celý přesun byl velmi rychlý, už 562 se objevují v deltě Dunaje, odkud podnikli nájezd proti Frankům. Při průchodu Černomořím si podmanili západní větev kočovných Bulharů - Kuturgury. Ti s nimi pokračují v cestě na západ. Ve středním Podunají tehdy probíhalo letité soupeření mezi dvěma germánskými kmeny - Langobardy a Gepidy. Avaři se stávají spojenci Langobardů a společně roku 567 říši Gepidů zničili. Langobardi získali gepidský poklad, Avaři ovládli jejich území v Potisí.
Tak vznikla v Evropě nová významná mocnost. Zakladatelem byl kagan Bajan. Obyvatelstvo říše bylo velmi pestré, žili zde kočovníci i usedlí rolníci. Základem armády byla kočovnická jízda, tvořená 5 tümeny po10 000 jezdcích. Z nich tvořili vlastní Avaři jen 2 tümeny. Další dva byly vytvořeny z Bulharů, kteří měli v říši privilegované postavení, téměř na úrovni Avarů. Poslední tümen vznikl z bojovníků různých kmenů či spíše jejich částí, které se ještě během migrace k Avarům připojily (např. Ujgurové, Sabirové, Zalové). Koncem 6. stol se připojil ještě jeden podobný smíšený tümen, opět vzniklý z menších skupin, které uprchly před Turkuty o něco později. Celkový počet kočovného obyvatelstva se tak mohl pohybovat kolem 300 000. V avarské armádě ale sloužily i početné skupiny podmaněných Gepidů a také Slovanů, kteří bojovali většinou jako pěchota. Je známo, že v bitvách Avaři posílali do boje nejprve pěchotu, jejich jízda pak zasáhla až v rozhodující moment. Tak si připsali hlavní zásluhu za vítězství a přitom jejich ztráty nebyly tak velké. Centry jejich moci byly tábory, chráněné hliněnými valy, tzv hrinky. Hlavní centrum leželo asi u Debrecína.
Po kratinké etapě spojenectví se Avaři stávají jedním z hlavních nepřátel Byzance. Opakovaně pustoší jejich državy na Balkáně, 602 také zničili jejich spojence, říši slovanských Antů v Podněpří. Největší nebezpečí ovšem nastalo, když v roce 626 uspořádali velkou výpravu proti Konstantinopoli, které se účastnilo asi 80 000 Avarů, Gepidů a Slovanů.(Současně stála na asijské straně Bosporu spojenecká perská armáda.) Proti očekávání skončilo toto tažení těžkou porážkou Avarů. Pozemní vojsko nebylo schopno ohrozit mohutné hradby a na moři byli Slované na loďkách vydlabaných z jednoho kmene sndnou kořistí byzantského loďstva. Neúspěch zásadně otřásl postavením Avarů. Začínají proti nim bojovat Srbové a Chorvati , spojenci Byzance, kteří je postupně vytlačují z Balkánu. Také vznik Sámovy říše souvisí s těmito událostmi. (Tradiční datum 623 není úplně stoprocentní, mohlo to být i o něco později.) Rozhodující bylo ale povstání Bulharů, kteří chtěli využít oslabení Avarů a po smrti kagana v roce 631 povstali s cílem prosadit se do čela kaganátu. Avarům se je sice podařilo porazit, Bulhaři se ale od nich odtrhli. Část hledala ochranu u Franků. Podrobili se králi Dagobertovi, ten je ale pro jistotu nechal povraždit. Ztráta Bulharů byla pro Avary nenahraditelná. Od té doby hrají v evropské politice jen málo významnou roli.
745 proti nim povstali korutanští Slované pod vedením knížete Boruta a pak následuje už velmi strmý pád. Mezi léty 791-799 je několikrát porazila vojska Karla Velikého, dobyla i hlavní hrink a získala obrovský poklad. Poslední zbytky zlikvidoval roku 805 bulharský chán Krum. Poté Avaři definitivně mizí.
1. část
Přehled vládců
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama