Kypčakové – Polovci – Kumáni 2

3. července 2009 v 7:48 | milasko |  Ujguři, Kyrgyzové a další kočovníci
2. Bojová taktika, krize říše
Kypčakové byli velmi početní, v 11. a 12. století nejpočetnější z turecky mluvících národů, tudíž byli i vojensky silní. Používali lehkou i těžkou jízdu, vyzbrojení byli luky, šavlemi, kopími. Podobně jako jiné kočovné kmeny používali s oblibou taktiku léček, nenadálých rychlých nájezdů a vpády do týlu protivníka. Pokud se dostali do obklíčení, využívali i vozovou hradbu. Často sloužili i v cizích zemích. Jejich garda tvořila jádro armády v Chórézmu, byli též základem mameluků v Egyptě.
Kypčakové sousedili s mnoha silnými říšemi a pochopitelně s nimi také úspěšně i méně úspěšně válčili. V roce 1065 proti nim zaútočil mocný seldžucký vládce Alp Arslan. Část Kypčaků v oblasti mezi Kaspickým mořem a Aralským jezerem uznala závislost. Časté vzájemné vpády probíhaly mezi Kypčaky a říšemi Karachánovců a později Kara-Kitanů v Sedmiříčí. Od počátku 12. století se vyvíjejí složité vztahy s další rychle sílící mocností - Chórézmem. Jeho vládce Atsyz dobyl významné město Džend na Syr-darje a pronikl hluboko do Dešt-i-Kypčaku. Od té doby začíná postupné slábnutí Kypčaků. Chórézmšáhové provádějí obratnou politiku, kdy si na svou stranu získávají část nejvyšší kypčacké šlechty, dokonce se žení s kypčackými princeznami. První žena má turecký titul chátún, staré označení manželky turkutských kaganů. To vyjadřuje určitý stupeň suverenity nad turecky mluvícími kmeny. Mnozí kypčačtí vůdcové získávají vysoké postavení a bohatství díky službě v chórézmské armádě, jiní jsou proti této orientaci. To vyvolává vnitřní rozpory, které Chórézmijci rádi podporovali.
V roce 1182 poslal chán Alp-Kara Uran do Chórézmu poselstvo vedené svým synem Kadyr-Bugu chánem. Výsledkem bylo spojenectví a tažení proti Kara-Kitanům, kteří byli v témže roce poraženi a ztratili významné město Taraz. Spojenci se brzy znepřátelili a 1195 vytáhl chórézmšáh Tekeš proti Kadyr-Bugu chánovi. Velká část šáhovi gardy pocházela ale z kmene Uran. Ti přešli na stranu nepřítele a Tekeš jen se štěstím unikl. Následně ale začaly vnitřní spory u Kypčaků. K moci se dostal Alp-Derek, který se 1200 prohlásil za vazala Chórézmu. Nový chórézmšáh Muhammad (1200-1220), nejmocnější vládce ve Střední Asii, ovládl i kypčacké hlavní město Sygnak. Centrum bylo přeneseno do Otraru.
Tragedie obou říší začala, když do Otraru dorazili se skupinou kupců poslové mongolského vládce Čingischána. Ten původně navrhoval chórézmšáhovi spojeneckou dohodu. Alp-Derek považoval kupce za špiony a nechal je popravit. Čingischán žádal jeho vydání, načež Muhammad popravil i posly. Následoval mongolský útok. Po pětiměsíčním obléhání byl dobyt a zničen Otrar, většina obyvatel pobita, chán popraven. Následně byl na jaře 1220 dobyt Sygnak i Džend. Muhammad se rozhodné bitvy neodvážil a zahynul na útěku. Jeho nástupce Džaláluddín se sice pokusil o odpor, ale byl v několika velkých bitvách poražen. Říše byla zničena. Mogolové se ovšem nezastavili a pokračovali přes Kavkaz dále na západ. V cestě jim tedy stály západní skupiny Kypčaků - Polovci.
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama