Počátky Slovanů. 1. Protoslovanské kultury v době bronzové

29. června 2010 v 12:14 | milasko |  Pravěk - archeologické kultury
         
ná

           Slované dnes představují velkou skupinu národů, obývající značnou část Evropy a také rozsáhlá území v Asii. Je překvapivé, že jejich původ dodnes není spolehlivě vysvětlen. Objevili se dosti pozdě - až v období stěhování národů - a rychle začali zaplavovat mnohé oblasti. Přitom až do té doby o nich vzdělané sousední národy nevěděly. Je sice jasné, že předtím žili v krajích, které byli poněkud stranou jejich zájmu, přesto jejich rychlé a masové rozšíření během velmi krátké doby muselo již tehdy působit trochu jako zjevení. Ani dnes nemůžeme se stoprocentní jistotou říci, které archeologické kultury byly jejich předky v dobách předcházejících jejich expanzi. Samozřejmě je ale možné podle archeologických nálezů, které vykazují jisté příbuzné znaky s památkami raných Slovanů najít určité více či méně "podezřelé" skupiny, které pak můžeme s jistou mírou pravděpodobnosti považovat za jejich předky. Podobným způsobem pak lze jít i dále do minulosti, přičemž míra nejistoty pak pochopitelně stále narůstá.
bůž

            Slovanské jazyky patří k satemové větvi indoevropských jazyků. Už zde je první záhada. Podle toho bychom měli být bližší třeba Indům nebo Íráncům než třeba Germánům nebo Keltům. Na první pohled se Slované zdají bližší spíše západní než východní větvi Indoevropanů. Jak by se dal tento rozpor vysvětlit? Pokusím se tedy přiblížit vývoj jedné ze skupin Indoevropanů, která zřejmě dala vzniknout Slovanům. (Pro pochopení předchozího dění viz články a schéma o dělení Indoevropanů.)
            První pohled i selský rozum úplně neklamou, Slované jsou skutečně geneticky bližší západním než východním Indoevropanům. Jejich prapůvod lze hledat v lidu šňůrové keramiky, který se v eneolitu šířil z východní do střední Evropy a náležejícímu k západnímu areálu Indoevropanů. Ve starší a střední době bronzové se rozvíjely dvě kultury, které patřily jejich potomkům a které zřejmě měly na etnogenezi Slovanů podíl. V Polsku a na Ukrajině třtiněcká (trziniecká), navazující přímo na šňůrovou, vykazující ale zároveň vlivy kultur otomanské a karpatské mohylové. V Německu a Polsku to byla předlužická, vycházející z kultury únětické, ovlivněné středodunajskou mohylovou. Již v nejstarších dobách se tedy projevily určité vlivy východního areálu Indoevropanů, který zasahoval do východního Podunají.
            V mladší době bronzové se na rozsáhlém území od východních Čech a Lužice přes Polsko až po Ukrajinu rozvíjela významná kultura lužická. Ta byla dříve obecně považována za praslovanskou, později to bylo zpochybněno, aniž by se ovšem našla přijatelná náhrada. Tedy kultura, která by v daném období mohla reprezentovat prapředky Slovanů. Přijatelným kompromisem je názor, že na utváření Slovanů se podílely pouze některé její skupiny, zejména východní. Kolem roku 1 000 př. n. l. se lid lužické kultury šíří dále na východ na Ukrajinu na teritorium příbuzné komarovské kultury. Lužická kultura bývá někdy též spojována s Venety, což je jedno z jmen, kterým antičtí autoři označovali staré Slovany. To je samozřejmě neprokazatelné, stejně jako spojení se severoitalskými Venety, kteří ale v této době ze střední Evropy skutečně přišli.
kom

           
            Z ukrajinských kultur, které také mohly mít jistý podíl na etnogenezi Slovanů se ještě z mladší doby bronzové uvádějí vysocká a bělogrudovská, obě zřejmě vzniklé pod vlivem lužického a komarovského lidu. Na bělogrudovskou pak v rané době železné navazuje černoleská, u níž jsou zřetelné vlivy Skythů.

osada
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Milan Milan | Web | 30. června 2010 v 13:39 | Reagovat

Ahoj Mildo! Děkuji za odkaz na nádherné snímky z plzeňského Dinoparku! Všechny snímky jsou moc pěkné. Na fotografiích odhaduji kromě tebe ještě manželku a dva syny. Moje nevítaná návštěva se k odjezdu ještě nemá, ale začínají prázdniny, tak snad odjede na dovolenou! Kouzelné léto tobě a celé tvojí rodině přeje Milan

2 vysavace vysavace | Web | 18. srpna 2010 v 9:28 | Reagovat

Super blogísek.

3 cheap coach bags cheap coach bags | E-mail | Web | 1. března 2011 v 4:00 | Reagovat

Great Blog! Thanks so much for this useful information.
I hope you will contribute a lot to all your readers and gain more valuable information. Thanks!

4 Miroslav Provod Miroslav Provod | E-mail | Web | 8. června 2014 v 15:36 | Reagovat

Mohlo by Vás zajímat

Antigravitace

Nikola Tesla napsal: "Toho dne, kdy věda začne zkoumat mimo fyzikální úkazy, zaznamená za jediné desetiletí větší pokroky, než za celá staletí své dosavadní existence".

Na vyhledávačích lze nalézt fotodokumentaci neuvěřitelného nálezu. Na hoře Shoria na jižní Sibiři vědci zjistili masivní stěny žulových kamenů. Některé z těchto obrovských žulových kamenů váží více než 3 000 tun a byly zabudovány do zdiva ve výšce 40 metrů. Zahi Hawass uvádí podobný případ: „Některé hrobky jsou zahloubené a přikryté obdélníkovými kamennými bloky o velikosti několika nákladních vagónů nebo malých domů“. Nijak to nekomentuje, vyzní to jako by šlo o každodenní samozřejmost. Podle současného výkladu přepravy hornin v pravěku by mělo platit, že tří tisíci tunové horninové kvádry byly transportovány pomocí tažných lan, a do výše 40 metrů byly vyzdviženy neznámo čím. Bohužel je to hledisko i ostatních vědců, které nemůže obstát racionálním úvahám. Hmotnost jednoho celistvého kvádru 3 000 tun se rovná padesáti šedesáti tunovým tankům, to vylučuje další diskuse.
Tato závažná informace vyžaduje vyvolat zájem studentů o výzkum, zvýraznit skutečnost, že současná věda není schopna pro nedostatek informací transporty nadměrných hornin nijak vysvětlit. Žulové stěny na hoře Shoria budou neustále připomínat výzkumníkům, že lidé v pravěku vyřešili přesuny hornin za stejných přírodních podmínek, jaké má k dispozici současná věda. Dosud nepoznané vlastnosti největší přírodní síly - statické elektřiny, vytváří nepřekonatelnou překážku pokroku v mnoha oborech.  
Antigravitaci považuji za další neznámou vlastnost statické elektřiny, bez které by transporty nadměrných hornin byly nemyslitelné. Ojedinělé případy vznesu osob nebo hmoty byly popsány v historii, ale pro nepřesvědčivá zdůvodnění se jimi nikdo nezabýval.
Historie popisuje neuvěřitelné události o lidech plujících vzdušným prostorem bez pomoci jakéhokoli technického zařízení. Zdařilou levitaci pozoroval dokonce i císař František I. se svými dvořany. Hrdinou neobvyklé produkce byl mystik Schindler, který se holedbal, že se pouhou silou vůle vznese kdykoli do výše a může tam setrvat alespoň čtvrt hodiny. Panovník se rozhodl jeho tvrzení prověřit. Svědectví o úspěchu zkoušky se uchovalo, díky svobodnému pánovi du Prel. Panovník dal z vysokého sálu císařského hradu odstranit lustr a místo něho nechal umístit sto dukátů. Ty si měl ponechat Schindler, pokud by se mu je podařilo bez jakýchkoli pomůcek sundat. Schindler se asi minutu namáhavě rozcvičoval, ale nakonec se skutečně dokázal vznést a peníze uchopit. Potom se pod stropem obrátil do vodorovné polohy a několik minut ležel v prostoru, jako by si chtěl po námaze odpočinout. Nakonec se pomalu snesl zpět na podlahu.
V oregonském Vortexu se nachází kruh, který má v průměru asi padesát metrů, uvnitř se projevují anomálie, které za současných poznatků vědy nelze vysvětlit. Turisty udivuje, když postaví sklenici na šikmou plochu, koulí se směrem vzhůru. Další atrakcí je patnáctikilová koule zavěšená na řetězu. Návštěvníci ji mohou spatřit visící „z úhlu”, čímž se popírají zákony gravitace. Koule se totiž kymácí tak, že se středu kruhu jen přibližuje. V tom směru člověk kouli postrčí docela snadno, mnohem těžší je vyklonit ji k okraji kruhu.
  Podobná anomálie se nachází v Itálii poblíž papežova letního sídla u vesnice Rocca di Papa. Asi na sto metrech místní komunikace tu nefunguje zákon gravitace. Lidé zde zastavují auta a nechávají láhve a plechovky od nápojů kutálet na kopec. Místní mládež zde vyjíždí na kole do kopce, aniž by musela jedinkrát šlápnout do pedálů. Je snadné se přesvědčit, jak zde auto s vypnutým motorem zvolna vyjíždí do vrchu. Nukleární fyzik Luciano Gelmi vylil vodu na asfalt a ohromeně přihlížel, jak teče po silnici nahoru. Podobná místa se nacházejí v Japonsku, v Polsku, v Německu a Skotsku.
Není snadné antigravitaci uvěřit, ale tří tisíci tunové celistvé horniny, vyzdvižené do výšky čtyřiceti metrů nemohou nechat nikoho na pochybách. Myslím, že bude více užitečné seznámit studenty s neznámými vlastnostmi oregonského kruhu, než je nechat přetahovat sochu na Velikonočním ostrově. Stejně užitečné pro pokrok může být, nevymýšlet za každou cenu zdůvodnění nepotvrzená experimenty.
Pokud budeme mít zájem se dopracovat k antigravitaci, je nutné respektovat skutečnost, že megalitická kultura prochází dějinami jako jednotný celek od menhirů až po katedrály s tím, že podstatou hmoty je statická elektřina. Antigravitace nespadla z nebe, byla výsledkem vývoje civilizace, kterou musíme nejprve blíže poznat. Domnívám se, že k získání poznatků o antigravitaci budeme muset nejprve vysvětlit celou řadu pravěkých záhad, jako kdo dokázal organizovat přes jazykové bariéry budování megalitických struktur po celé Zemi, a mnohé další nevysvětlitelné jevy.
Velké koncentrace menhirů i dolmenů, jako na Golanských výšinách, v Asii nebo v kavkazských horách i v dalších místech naznačují, že s ohledem na zalidnění daných oblastí bylo vybudováno dolmenů neúměrně mnoho. To může mít nejen energetický důvod, ale také poznání dalších vlastností statické elektřiny. Ruské dolmeny se vyznačují pokrokovým rysem – jejich přední horniny v sobě mají pravidelný kruhový vstupní otvor, čímž další stěnou zvyšují energetickou koncentraci. To naznačuje zvýšený zájem o výzkum v této oblasti. V tomto smyslu se vrátíme k jednotlivým megalitickým strukturám, které je zapotřebí důkladněji vyhodnotit. Uvedu několik příkladů:  
Na celém území italského ostrova Sardinie historici napočítali přes sedm tisíc nuraghi, těchto podivuhodných starověkých "majáků“. Tyto stavby jsou totiž zbudované z velkých, mnohdy i několika tunových kamenů kladených na sebe bez použití malty, a jsou ve svém středu duté. Podstatou veškerých megalitických struktur je navršení hmoty nad energetickým místem, se kterým tvoří společný náboj. V místě budování nuraghi se nacházelo dostatek kamenů, proto byly využity jako stavební materiál. Ve vertikálním směru se zužující konstrukce zajišťují stabilitu, zejména když nebylo použito malty – jejich vnitřní prostor mohl být využit jako u dolmenů, k doplnění tělesné energie. Nuraghi fungovaly stejně jako menhiry i jiné megalitické struktury, jejich nadměrná koncentrace nebyla dosud zdůvodněna. Podobné kuželovité stavby byly budovány ve Skotsku zvané Brochs, i na jiných místech.
Na americkém kontinentě pro menší pracnost a v některých případech i pro nedostatek hornin lidé budovali hliněné valy (mounds), které měly stejnou funkci jako nuraghi nebo dolmeny. Nejméně nápadný, ale vysoce účinný akumulátor statické elektřiny jsem zaznamenal v České republice u řeky Vltava. Dva metry vysoký a několik desítek metrů dlouhý kamenný val, situovaný do kolmého směru vodního toku. Vlivem se měnících průtoků řeky jsou zóny vodního toku v neustálém kontaktu s kamenným valem, který doplňují energií. Podobné kamenné valy, připomínající skládku kamenů se nacházejí i na jiných místech. Budování energetických struktur nikdy neustalo, nacházejí se převážně v sakrálních stavbách, procházejí antikou i středověkem až do našeho období.  Je neuvěřitelné, že mohutná přírodní energie zůstala skryta pozornosti vědy a bez našeho vědomí nás ovlivňuje.
Golanské výšiny o rozloze asi 1250 kilometrů čtverečních jsou důležitou pramennou oblastí zásobující vodou čtyři státy. Nadměrná přítomnost statické elektřiny zde vyplývá z velkého počtu megalitických staveb. Zdejší kruhová stavba o průměru 159 metrů se skládá z pěti koncentrických kruhů vyskládaných z volně ložených kamenů o celkové hmotnosti asi 37 000 tun. Největší použité kameny váží kolem 20 tun. V okolí této stavby se nachází 8 500 dalších dolmenů a menhirů, z nichž největší váží 50 tun a jsou vysoké až 7 metrů.
Na Sardinii je přes sedm tisíc nuraghi, v kavkazských horách je asi 30 000 dolmenů, a na americkém kontinentu se nachází asi 100 000 mounds, ale také menhiry a dolmeny. Z toho lze odvodit, že na celé Zemi byly vybudovány milióny megalitických struktur. Jsou to zajímavé údaje, ale z toho nic nevyzkoumáme, k tomu je zapotřebí získat více podrobnějších informací. Není myslitelné zabývat se milióny megalitů, mohlo by stačit důkladně prozkoumat několik vybraných lokalit, zejména takové, kde se nacházejí transportované mnohatunové horniny jako například Kavkaz, Libanon, nebo Golanské výšiny.
Pod pojmem prozkoumat mám na mysli: fotodokumentaci, souřadnice, nadmořskou výšku, druh místní horniny, horninu megalitu, odlišnou horninu, která je součástí dolmenu. Je-li megalit funkční, tak velikost aury s rozestupy tří zón pokusit se identifikovat energetický zdroj megalitu, eventuálně další údaje dle požadavku specialistů. Zvýšenou pozornost věnovat viklanům (balanced rocks), jde o náhradní zdroje komunikační struktury.
Je to časově velmi náročný úkol, ale myslím, že magické slovo antigravitace by mohlo zapůsobit stejně jako zlatá horečka. Vidina vysokých zisků z úspory pohonných hmot, při snížení hmotností u tisíců letadel, lodí a miliónů aut, vyvolá v podnikatelských skupinách o výzkum zvýšený zájem. Bude je pobízet skutečnost, že nejde o nic nového, že je pouze zapotřebí odhalit něco, co již bylo v dávné minulosti nalezeno.
Odpovědi na vaše otázky naleznete na http://www.miroslavprovod.com
Červen 2014
Miroslav Provod

5 Smithd827 Smithd827 | E-mail | Web | 30. srpna 2016 v 20:14 | Reagovat

Hey very cool blog!! Guy.. Beautiful.. Wonderful.. I will bookmark your website and take the feeds additionallyKI am satisfied to search out numerous useful information right here in the publish, we want develop more techniques on this regard, thank you for sharing dkgedaggecbagekg

6 milasko milasko | 31. srpna 2016 v 10:55 | Reagovat

[5]: Thank you.

7 Pharmk527 Pharmk527 | E-mail | Web | 31. srpna 2016 v 12:17 | Reagovat

Very nice site! <a href="http://apxoiey2.com/aosyxx/1.html">cheap goods</a>

8 Pharmd474 Pharmd474 | E-mail | Web | 31. srpna 2016 v 12:23 | Reagovat

Very nice site!

9 Smithb403 Smithb403 | E-mail | Web | 10. září 2016 v 1:51 | Reagovat

Fantastic website. A lot of useful information here. I'm sending it to a few pals ans also sharing in delicious. And naturally, thank you in your sweat! bdkcdfebfdffekke

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama