Skythové 1. Příchod do Evropy, nástin historie

13. ledna 2012 v 6:38 | milasko |  Kočovní Severoíránci
O Skythech jsem již psal před několika lety v rámci série článků o Severoíráncích. Tehdy jsem ale neměl v úmyslu zabývat se podrobnostmi. Teď bych se pokusil o trochu podrobnější popis.Obrovské území euroasijských stepí, táhnoucí se od severovýchodní Číny až po severní Černomoří bylo ve starověku obýváno kočovnými kmeny severoíránské jazykové rodiny, mezi nimiž obecně nejznámější jsou Skythové. Velké území s relativně podobnou krajinou, klimatem a faunou umožňovalo těmto kmenům přesouvat se podle potřeby se svými stády na velké vzdálenosti. Kromě pastvin a dostatku lovné zvěře se na tomto teritoriu nacházela i naleziště potřebných kovů, jako například železa v Podněpří a na Kavkaze nebo mědi v Zakavkazsku.
Byly to zřejmě boje o pastviny, možná způsobené suchem, které vedly k vytlačení Skythů z Asie do Evropy. To se odehrálo někdy na konci 8. století př. n. l. Na ústupu před Massagety napadli Skythové Kimmerie, jejichž část pronikla, následována Skythy, přes Kavkaz do Malé Asie, hlavní síly byly ale rozbity někdy v jižním Rusku, kde se útočníci postupně začínají usazovat. Zároveň ale pokračují v útocích na Kimmerie. Ti zničili na západě Malé Asie Frýgii a zpustošili Lýdii, poté ale mizí z historie. Skythové přispěli ke zničení mocné říše Urartu v Zakavkazsku, ohrožovali Asýrii, některé skupiny pronikly až k hranicím Egypta, který se koncem 7. stol př. n. l. raději vykoupil, aby se uchránil před jejich nájezdy. S mimořádně pohyblivou skythskou jízdou si tradiční despocie, v jejichž armádách převládala pěchota podporovaná válečnými vozy, nevěděly rady. Právě v té době byla koalicí Bybyloňanů a Médů zničena mocná novoasyrská říše a Médové se rozhodli Skythy z Asie vytlačit, což se jim nakonec podařilo.
Od té doby se definitivně skythskou sídelní oblastí stalo severní Černomoří. Koncem 6. století zde byli napadeni perským králem Dareiem. Ten připravoval útok na Řecko, nejprve ho ale chtěl odříznout od dodávek obilí z Černomoří a proto si nechal postavit most z lodí, přes který přešel se svou armádou přes Dunaj a pronásledoval na sever Skythy. Ti před ním ustupovali a uplatňovali taktiku spálené země. Dareiova armáda byla dost vyčerpaná a nepřítele se nepodařilo přimět k rozhodující bitvě. Velkému králi nezbylo nic jiného, než se bez úspěchu stáhnout zpět za Dunaj.

Ve 4. stol. př. n. l. se na východních hranicích Skythie objevil nový agresivní národ. Byli to Sarmati. Hovořili stejným jazykem a vedli podobný způsob života, v něčem se ale od Skythů zásadně lišili. Zatímco u Skythů nehrály ženy žádnou významnou úlohu, sarmatské ženy jezdily na koních, lovily a bojovaly společně s muži. Údajně se dívka nemohla vdát, dokud nezabila nepřítele. Kolem poloviny 4. stol. př. n. l. pronikají Sarmati za Don a Skythové hledají nová území. Část jich překročila Dunaj a usadila s v oblasti Dobrudže, kde si vytvořili tzv. Malou Skythii. To vyvolalo reakci ze strany Makedonie, jejíž král Filip II. proti nim v roce 339 př. n. l. zaútočil, zabil jejich krále Atea a přiměl je poddat se. Brzy poté ale musel proti nim vyslat novou výpravu jeho syn Alexandr. Protože ale sám byl zaměstnám tažením do Asie, poslal proti nim jednoho ze svých vojevůdců Zópyria, kterému se podařilo proniknout až k Dněpru.
Rekonstrukce podoby krále Skilura
Od 3. století př. n. l. se centrum skythské moci přesouvá na Krym. Ve 2. stol. př. n. l. zde vyrůstá jejich centrum Skythská Neapol, ležící na okraji dnešního města Simferopol. Vládl zde král Skilur. Zde byla jejich kultura zřetelně ovlivněna Řeky, s nimiž hodně obchodovali. Dodávali jim sůl, obilí, jesetery, med, maso, mléko, kůže, kožešiny a také otroky. Neapol byla chráněna mohutnou kamennou hradbou s branami a věžemi. Také domy byly kamenné o více místnostech, které obklopovaly vnitřní dvůr. Stály tu sochy z mramoru a bronzu, stěny byly vyzdobeny nástěnnými malbami, ve velkých amforách se ukládalo víno. Žili zde zřejmě hlavně řemeslníci a obchodníci. Bohatství obyvatelstva odrážejí zlaté a jiné cenné předměty v jejich hrobech.

Stepní oblasti severního Černomoří ale postupně ovládají Sarmati, jejichž těžká jízda byla mnohem nebezpečnější než většinou lehce ozbrojení Skythové. Skythská říše na Krymu dožívá do 2.-3. stol. n. l., kdy ji poslední ránu uštědřili další noví příchozí - germánští Gótové.
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Zdenos Zdenos | 31. ledna 2012 v 23:33 | Reagovat

Čau Milane.článek o Skytech opět jako vždy "vynikající".Klobouk dolů.

2 Zdenos Zdenos | 5. února 2012 v 10:52 | Reagovat

Cau Milane.v knize ZA BRANOU MINULOSTI od Karla Sklenáře,je stručně probrán, Skytský Kurgan SOLOCHA.

3 milasko milasko | 5. února 2012 v 11:34 | Reagovat

Ahoj, tak to neznám. Jsem rád, že se ti článek líbil, brzy bude pokračovat.

4 Zdenos Zdenos | 18. února 2012 v 17:09 | Reagovat

Ahoj Milane nasel jsem kolekci jmen Skytskych vladcu.Idanthirs,Tomiris,Sanem,Sarij,Savlij,Sagil,Lik,Partatua,Palak,Madij,Ariant,Argot,Ariadif,AntirAkrosa,Atej,Agar,Aristagor,Zarina,Gnur.Kanit...Kpuita.

5 CoreyDip CoreyDip | E-mail | Web | 18. března 2018 v 20:42 | Reagovat

Cheers! Valuable information.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama