Skythové 2. Způsob života a dělení skythských kmenů

22. února 2012 v 6:32 | milasko |  Kočovní Severoíránci
Popsat způsob života Skythů je trochu problém, protože žádný jednotný způsob vlastně neexistoval. Podle řeckých údajů se Skythové dělili na mnoho kmenů, z nichž nejmocnější byli kočovníci, zřejmě potomci těch, kteří zemi v 1. pol. 1. tis. př. n. l. ovládli, vedle nich zde ale žily i polousedlé a usedlé kmeny, které mohly patřit k původnímu podrobenému obyvatelstvu. Jak hodně se tyto kmeny lišily po stránce jazykové a ve fyzickém vzhledu, nelze zjistit. Že ale různé kmeny vedly odlišný způsob života a byly na poněkud rozdílné úrovni, to je jisté.

Stejnou otázkou je, jak vlastně Skythové vypadali. Pohřbení vůdcové, jejichž pozůstatky se zachovaly, se mohli od masy národa lišit. Předpokládáme, že byli převážně europoidní, podsaditých postav, s velkými nosy. Spory jsou i o tom, nosili-li obvykle vousy. Zdá se však, že u nich mohly být vousy příznakem vládnoucí nebo kněžské kasty.
A jak se tedy skythské kmeny dělily? Řecký historik Hérodotos jmenuje několik kmenů. Vládnoucí skupinou byli Skythové královští. Jednalo se o kočovníky, žijící ve stepní části Krymu a při Azovském moři. Ostatní kmeny jim odváděly daně, kromě toho se sami živili pastevectvím. Chovali koně, a to jednak drobnější rasu, kterou vlastnili zejména ti méně bohatí, dále pak vyšší ušlechtilé koně středoasijského původu, patřící urozenějším. Důležitý byl pro ně i dobytek, menší bezrohý s krátkou hlavou. Severovýchodně od nich, mezi Azovským mořem a Severním Doncem, žili Skythové kočovníci. Odlišit je od sebe je velmi obtížné. Východními sousedy posledně jmenovaných byli Skythové rolníci. Žili na východním břehu Dněpru. Byli to schopní zemědělci, ale i zruční řemeslníci. K obdělávání půdy používali rádla a motyky, obilí sklízeli srpy, měli vyspělou metalurgii, zpracovávali železo a barevné kovy. Už od 5. století př. n. l. si budovali poměrně velká sídliště městského typu, chráněná hliněnými valy a přírodními překážkami, jakými byly řeky. Domy byly postavené ze dřeva a hlíny, mívaly i několik místností. Obyvatelé těchto sídlišť museli být podle vybavení domů mnohem chudší než kočovníci, kterým byli zřejmě nuceni odvádět vysoké daně. Na středním Dněpru, kolem dnešního Kyjeva žili Skythové oráči. Žili podobným způsobem života jako Skythové rolníci, jejich centry ale byla mohutná hradiště a základní typ obydlí tvořily polozemnice. Ke skythským kmenům byli dále počítáni Kallipidové a Alazóni. Kallipidové žili při pobřeží Černého moře mezi Dněprem a Dněstrem. Hérodotos je nazývá též Helénoskythy, což naznačuje, že byli částečně řeckého původu. Žili v opevněných centrech, chráněných hradbou a příkopem, v domech různých typů. Měli velmi vyspělé zemědělství, kde používali podobné nástroje jako Řekové a zdá se, že jejich obilnářská produkce byla zaměřena na vývoz. Vedle toho pěstovali i zeleninu a chovali dobytek. Jejich severními sousedy byli Alazónové, kteří žili velmi podobným způsobem života a i oni prodávali obilí ve velkém.
Pro kočovné Skythy byla rozhodující péče o stáda, vedle toho lovili zvěř, ptáky, ryby a také obchodovali. Krajina byla poměrně bohatá, takže zřejmě měli obvykle dostatek potravy. K základním potravinám patřil nápoj z kobylího mléka kumys, sýr, česnek, cibule, boby, maso domácích i ulovených zvířat. K vaření masa využívali velké měděné kotle o výšce až 80 cm. Podle Řeků byli leniví, tlustí, veselí a šťastní lidé, kteří rádi s přáteli pili víno z jedné číše. Přitom zpívali a tancovali za doprovodu bubnů a strunných nástrojů.
Skythové si libovali v bohatě zdobeném oblečení. Muži si oblékali přepásané tuniky, delší vzadu než vpředu, kalhoty, měkké vysoké kožené boty, na hlavách nosili čapky podobné kápím, které se pod bradou převázaly. Dále používali kožené nebo kožešinové pláště. Ženské oblečení bylo dosti podobné mužskému, bylo ale ještě zdobnější. Typické byly vysoké pokrývky hlavy a dlouhé pláště.
Ženy žily v podřízeném postavení, panovala zde polygamie, synové dost často dědili i otcovy manželky, i když obvykle alespoň jedna z nich musela zemřelého provázet do posmrtného života. Při pravidelných přesunech se ženy a dětmi převážely na krytých vozech, které měly čtyři, někdy i šest kol. Není úplně jisté, jestli v těchto vozech běžně i nocovali, pravděpodobnější ale je, že po ukončení stěhování byla krytá nástavba vozu sejmuta a sloužila jako stan. Ten byl zdoben koberci a vyšívanými látkami.

Titul vládce byl asi v zásadě dědičný, určitě ale musel být po smrti předchozího ten nový zvolen bojovníky. Ten se poté se poklonil Velké bohyni, která volbu potvrdila a zřejmě ho vybavila nějakými vynikajícími vlastnostmi, které pro svou funkci potřeboval.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 Zdenos Zdenos | 24. února 2012 v 0:20 | Reagovat

Super:) Vinikajici clanek

2 Zdenos Zdenos | 24. února 2012 v 0:28 | Reagovat

Ja o Skytech mam informace z Internetu :).Dale jsem cetl Enciklopedii Antiky a Anticky slovnik,tam se lecos taky najde.Herodota a A.P.SmirnovaJinak v Cestine je toho o Skytech poskrovnu:(.O pronikani skytu na uzemi ceskslovenska jsou dobre knihy PRAVEK CESKOSLOVENSKA a PRAVEKE DEJINY CECH.

3 Margarita Margarita | Web | 26. února 2012 v 19:17 | Reagovat

Ahoj Milane, moc pěkný článek, málo kde je tolik podrobných informací. Přeji ti moc pěkný nový týden. Hanka

4 Mars Mars | Web | 26. března 2012 v 14:46 | Reagovat

Dobrý den, jen poznámka k tomu dělení skýthských kmenů: To dělení zaznamenané Hérodotem možná neodráží tři skutečná etnika-kmeny, která, by žila vedle sebe, ale tři společenské stavy (kasty), jejichž představa by se u Skýthů mohla zachovat, podobně jako tři primordiální kmeny Germánů, které popisuje Tacitus. Podrobně o tom Dumézil v Mýtu a eposu od str. 470.

5 milasko milasko | Web | 26. března 2012 v 17:35 | Reagovat

[4]: Díky za komentář a námět k úvaze. Něco by na tom být mohlo, ale doslova tak bych to nejspíš nechápal. Mezi Skythy královskými a Skythy kočovníky byly asi opravdu rozdíly hlavně společenské, jinak obývali prakticky stejné území a žili stejným způsobem života. Co se týče Skythů rolníků a ještě zřetelněji Skythů oráčů, tam nám jak antické popisy, tak i moderní archeologické nálezy ukazují přece jen trochu jinou společnost, způsob života a hlavně jiné teritorium. Zde je předpoklad i genetických rozdílů, i když i toto obyvatelstvo bylo jistě příbuzné. Jestli by to bylo možné chápat jako kasty – to už by bylo asi spíš hraní se slovíčky. Navíc by tedy byly čtyři.

6 Zdenos Zdenos | E-mail | 16. dubna 2012 v 18:10 | Reagovat

[5]:Čau Milane,chtel bych se te zeptat jestli Skytové bydleli v jurtach.Hodne jsem četl o kmeni Saka Tigrakhauda,Saka Paradraya a ti v jurtach žili tedy podle popisu řeckých dejepiscu.Vím že skytové v severnim černomoří kočovali ve vozech taženych volskýmy spřeženímy.předem dekuji za odpověd.

7 milasko milasko | Web | 17. dubna 2012 v 13:32 | Reagovat

[6]: Zhruba od přelomu 2. a 1. tis. př. n. l. začaly kočovné kmeny eurasijských stepí používat jurty. Jednotlivé skythské kmeny ale stavěly různé typy obydlí v závislosti na způsobu života.

8 Zdenos Zdenos | 13. prosince 2012 v 23:03 | Reagovat

[7]: ahoj Milane, v pro roctvi Jeremiase se pise.... Aj ja privedu na vas narod prastary,narod pradavny jenz vas vsechny zahubi.ja se ptam jde o Skythy?nebo Babylonany? Mohlo by jit o Saky:).toho Smirnova ctu asi po nekolikate a pro me je to asi jediny poradny material v cestine :)jenom me mrzi ze o nich nic nevychazi,za tu dobu se ve Skytologii se muselo udelat objevu,to by bylo na tisicistrankovou knihu.

9 milasko milasko | Web | 14. prosince 2012 v 6:39 | Reagovat

[8]: To netuším. Materiály by byly, ale ne v češtině.

10 Zdenos Zdenos | 14. prosince 2012 v 16:29 | Reagovat

aj,lid tahne od pulnoci,a narod veliky,i kralove mnozi povstanou od koncin zeme.luciste a stit uchopi;ukrutni jsou a nemilosrdni;hlas jejich jako more zvucet bude;a na kone vsednou,jako muz pripraveny proti tobe,dcero babylonska!Uslysel kral babylonsky povest o nich a sklesly ruce jeho,uzkost pojala jej,bolest jako zenu ku porodu pracujici".                          Jeremias L.41-43:

11 milasko milasko | Web | 14. prosince 2012 v 17:48 | Reagovat

[10]: Aha, zajímavé. Na severoíránské kočovníky by to docela pasovalo a v době, kdy byla Bible sepisována, skutečně Skythové do Mezopotámie útočili.

12 Zdenos Zdenos | 14. prosince 2012 v 21:00 | Reagovat

[11]: Po Asurbanipalove smrti v roce 612 pr kr vtrhla do Ninive Medsko Skytsko Babylonska aliance a Asyrske mesto "koupajici se v krvi" dobily.Avsak jeste par roku pred touto udalosti za vlady izraelskeho krale Joziase(640-609 pred n l).potkala Asirii strasliva rana.Z Kavkazu se vyritila zaplava divokych Skytskych kmenu,prevalila se pres Medii a Asyrii,pronikla do Kannanu(minula Jeruzalem)a zastavila se u Nilu.Asyrsky kral se stahl za hradby Ninive,ale stat zpustoseny najezdem divokych kocovniku,se uz nedokazal vzpamatovat,i kdyz se Skytove po nekolika letech vratily do svych horskych sidlist.

13 Zmok Zmok | E-mail | 25. září 2019 v 21:07 | Reagovat

Veľmi rád čítam vaše články a považujem ich za veľmi poučné, odborné a užitočné, preto si myslím že by ste mi mohli pomôcť s jednou otázkou. Už dlhší čas sa snažím dopátrať infomácie k takzvanej "frýgskej čiapke" - pokrývke hlavy typickej predovšetkým predovšetkým pre iránske národy - Skýtov a príbuzné národy, veľmi podobnú nosili aj Peržania, vyskytuje sa aj na zobrazeniach Trákov a Dákov, isté náznaky sú aj u Hunov a niektorých turkických národov. Zaujímal by ma však pôvod tejto čiapky - jej tvar je špecifický končistým vrcholom a niekedy môže mať pásy na ušiach a zátylku. Ak máte nejaké nejaké zdroje, informácie, prípadne osobnú teóriu, názor, budem vďačný.

14 milasko milasko | 27. září 2019 v 6:36 | Reagovat

[13]: Váš zájem mě těší, ale touto otázkou jsem se nikdy nezabýval a nevím víc, než uvádí např. Wikipedie:https://cs.wikipedia.org/wiki/Frygick%C3%A1_%C4%8Dapka

15 Zmok Zmok | 12. října 2019 v 12:31 | Reagovat

[14]:Nevadí, aj tak vďaka.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama