Červen 2014

Sarmatské kmeny 2. Sauromati

30. června 2014 v 9:10 | milasko |  Kočovní Severoíránci
Nejstarší informace o Sarmatech pocházejí od Hérodota. Ten je zachytil v první etapě jejich historie a používal pro ně jméno Sauromati. V té době obývali stepi kolem Donu, dolní Volhy a Uralu. Dále na východ v Kazachstánu žily příbuzné kmeny, o nichž je minimum písemných informací, jsou známé díky archeologickým nálezům a jakýmsi východiskem z nouze je jejich pojmenování, které není podložené žádným pramenem. Říká se jim východní Skythové, i když bližší byli Sarmatům než černomořským Skythům.
Doposud bylo objeveno asi 500 sauromatských nálezů, které umožňují celou kulturu rozdělit do dvou skupin. První se označuje jako dolnovolžská, druhá samarsko-uralská. Ty se liší pohřebními obřady, částečně i rasově. První zřejmě navazuje na starší srubovou kulturu, zatímco druhá na andronovskou, i když mezi těmito kulturami docházelo již v době bronzové k míšení. K dotvoření dolnovolžské skupiny přispělo zejména zásadním způsobem pronikání Skythů do Povolží v 6. století př. n. l. Jejich kulturní vliv se pak prostřednictvím obchodu šířil dále na východ k samarsko-uralské skupině, na kterou působila také kultura achaimenovské Persie, která se počátkem 6. století př. n. l. za Kýra Velikého rozšiřovala do Střední Asie.
Nabyly nalezeny žádné pozůstatky trvalých osad, pouze místa dočasného pobytu. Mrtví byli většinou pohřbíváni do kurganů z předcházejících epoch. Hroby jsou obvykle úzké. Ty, které patřily elitě, mívají dřevěné obložení. Mrtví dolnovolžské skupiny leželi nejčastěji na zádech a jejich hlavy směřovaly na západ nebo jihozápad. U samarsko-uralské skupiny byla ale praktikována úplná nebo částečná kremace. Tělo bylo posypané okrem, křídou nebo sírou. Pohřební inventář často zcela chybí nebo je jen velmi skromný. Jedná se o zbraně, různé drobné ozdoby (např. talismany v podobě zvířat a ptáků) a nádoby, pravděpodobně s jídlem. Velmi časté jsou hroty šípů ve velkém množství až stovek kusů, kostěné či vzácněji železné. Ty byly uloženy v toulcích z kůže nebo březové kůry. V 5. století př. n. l. se z Centrální Asie šíří nový typ trojhranných železných hrotů. Dále se našlo několik dlouhých mečů s bronzovou rukojetí. V ženských hrobech byly rozbité ruční mlýnky, bronzové náramky a náušnice, zoomorfní sošky, asi v pětině případů i zbraně. V ženských i mužských hrobech bývají kostry koní a ovcí. Výjimkou co se týče bohatství výbavy byl hrob na nalezišti Sazonkin Bugor jihovýchodně od Volgogradu, kde se našly také zlaté ozdoby řeckého původu a baltský jantar.
Ve 2. polovině 5. století př. n. l. se objevuje nový typ nádob, které nijak nenavazují na předchozí místní, ale jsou podobné těm, jaké vyráběli severoíránské kmeny v Kazachstánu a v Chórezmu. Dá se předpokládat, že je s sebou přinesly nové kmeny, které odtud přišly a usadily se při dolní Volze. Koncem 5. století př. n. l. se rozdíly mezi oběma skupinami sauromatské kultury zvětšují, protože na východě se projevují silné vlivy ze Střední Asie a ze západní Sibiře.
Ve Střední Asi kolem Amudarji a Syrdarji žily v této době Sauromatům příbuzné kmeny Massagetů, které Hérodotos také popsal. Podle něho to byli kočovníci podobní Skythům. Živili se hlavně rybami a mlékem, žili na povozech tažených voly. Chovali skot, ovce a velbloudy, částečně se ale zabývali i zemědělstvím. Byli obávanými a statečnými válečníky. Bojovali jako jízda i pěchota. Používali luky, kopí a bronzové bojové sekyry. Měli nedostatek železa, ale dost mědi a zlata, proto pancíře bojovníků i koní byly vyráběny z bronzových pozlacených destiček. Existovaly zde zřetelné pozůstatky matriarchátu, uctívali slunce, rozšířený byl i zoroastrismus. Hérodotos také popisuje velmi neobvyklý zvyk rituálního kanibalismu: Když člověk zestárne, jeho příbuzní ho společně se zvířaty obětují, pak maso uvaří a snědí. Doklady pro tento zvyk máme i v sauromatských hrobech v Pouralí, kde se lidské kosti nacházejí společně se zvířecími. Tento obyčej byl asi převzat kmeny, které měly společné předky v andronovské kultuře. Jiný zvyk, který se pravděpodobně rozšířil od Massagetů, bylo používání přenosných kamenných oltářů.
Massagetské kmeny byly pod silným kulturním vlivem Chórezmu. Ten je zřejmý například u pohřbů elity, která převzala zvyk budovat jakási mausolea z pálených cihel, s vnitřním dělením na čtyři pohřební komory s velmi bohatou výbavou. Mrtví zde byli mnohdy spalováni, jindy leželi hlavou na východ. Kulturní vlivy Chórezmu a Massagetů jsou zřejmé u mnoha kmenů, žijících ve stepích severně od Střední Asie.
Další příbuzná a velmi zajímavá skupina žila v té době na Altaji. Hlavní památky této skupiny se nacházejí ve výši 1600 (Pazyryk) až 2000 metrů nad mořem. Unikátní vysokohorské podmínky umožnily zachování organického materiálů - mrtvých lidí, kůží, kožešin, koberců atd. Velké bohatě vybavené kurgany patřily nepochybně elitě. Jejich velcí koně pocházeli ze Střední Asie, některé zbraně připomínají perské. Podobně i některé motivy umění (např. gryfové) byly převzaty z Persie. Nejvíce pohřbů pochází z 5. století př. n. l. Jejich tvůrci pocházeli ze severoíránských kmenů, které ustoupily ze Střední Asie před expanzí Achaimenovců. I poté ale udržovali kontakty s kmeny na jihu, o čemž svědčí některé nalezené předměty. Zdejší vládcové měli přístup k zdrojům zlata. To bylo základem jejich moci a též významným artiklem pro obchod s jihem.
Tato kultura končí počátkem 3. století př. n. l. Je obtížné objasnit, co se vlastně stalo, ale zřejmě byly zdejší kmeny poraženy Massagety nebo Jüe-č´ a poté musely (nebo alespoň jejich vládnoucí vrstva) zemi opustit. Doba budování velkých kurganů na Altaji skončila.

Primitivo, Carmenere, Neronet a další zajímavé odrůdy z června

23. června 2014 v 6:42 | milasko |  Soukromé koštování, odrůdy
V červnu jsem postupně ochutnal sedm vín s docela pestrým odrůdovým složením z domova i ze světa. Na nic úplně mimořádného jsem sice nenarazil, bylo tu ale několik pěkných, která jde doporučit.
Shiraz 2009 Weighbridge - Peter Lehmann Wines, Tanunda, South Australia. Štíhlá láhev z hnědého skla měla šroubovací uzávěr. Obsah alkoholu 14,5 %. Tmavě rubínová barva, vysoká viskozita. Méně intenzivní, trochu zakouřená vůně s náznakem dřeva, i když v bariku zřejmě nezrálo. Dále tu bylo tmavé ovoce a švestky. Plnější tělo, lahodná sametová a též trochu zakouřená chuť, ve které bylo opět tmavé ovce a švestky. Dochuť delší. Dostalo 7 (80) bodů.
Carmenere 2010 Sendero - Concha y Toro, Valle Central, Santiago, Chile. Zelená láhev byla uzavřena šroubovacím uzávěrem. Obsah alkoholu 13,5 %. Tmavofialová barva s nahnědlým nádechem, viskozita vysoká. Zajímavá ovocně květinová vůně tmavého ovce a fialek. Plné tělo, velmi chutné, pikantní s chutí švestek a jemným náznakem vanilky. Třísloviny byly pěkně uhlazené. Středně dlouhá dochuť. Celkově velmi příjemné víno, které jsem ocenil horšími 7,5 (82) body.
Cabernet Sauvignon 2012 Sendero - Concha y Toro, Valle Central, Santiago, Chile. Zelená láhev se šroubovacím uzávěrem. Obsah alkoholu 13 %. Hezká jasná rubínová barva, viskozita střední. Méně intenzivní ostřejší vůně rybízu. V těle méně až středně plné. Chuť podobná jako vůně, poměrně hrubá s tóny černého rybízu. Dochuť kratší až střední. Víno ze stejné řady jako to předchozí bylo ale výrazně horší. Dostalo pouze horších 6 (73)bodů.
Neronet 2010 pozdní sběr - Petr Bíza Čejkovice. Vinařská obec Čejkovice, viniční trať Stará hora. Víno dostalo zlatou medaili na Festwine v roce 2011. Obsah alkoholu 12 %, 1 g zbytkového cukru, 5 g kyselin. Bylo vyrobeno technologií bílého vína, tedy bez nakvášení rmutu studenou fermentací moštu. Láhev byla uzavřena plným korkem délky 45 mm. Tmavá granátová barva, viskozita střední. Méně intenzivní vůně višní a malin s lehkým náznakem čokolády. Plné tělo, pikantní kyseliny, uhlazené třísloviny. V chuti byl třešňový kompot a švestky. Dochuť delší. Dostalo horších 7,5 (82) bodu.
Ryzlink rýnský 2011 pozdní sběr - Vinařství U Dvou lip. Zelená láhev burgundského typu byla uzavřena korkem (plátek-drť-plátek) délky 45 mm. Obsah alkoholu 12,5 %. Sytější zlatavá barva, viskozita nižší až střední. Velmi slabá vůně s náznakem meruněk. Plnější tělo, olejovité, chuť podstatně lepší než vůně. Svěží pikantní víno s tóny citrusů a broskví. Středně dlouhá dochuť. Dal jsem lepších 7 (81)bodů.
Codici 2011 IGT Puglia - Mondo del Vino, Forli, Itálie. Top Bordo láhev s vkusnou etiketou byla uzavřena plným korkem délky 45 mm. Obsah alkoholu 14 %. Víno bylo vyrobeno z ceněné jihoitalské odrůdy Primitivo a Merlotu, zrálo 6 měsíců v dubových sudech. Tmavě rubínová barva, hodně vysoká viskozita, mosty zůstávaly ve sklence opravdu dlouho. Středně intenzivní široká a kořenitá vůně. Byly v ní třešně, borůvky, fialky a lehký náznak vanilky. Plné tělo. Těžké víno, kterému možná trochu chybělo více svěžesti, jeho chuť byla ale velmi příjemná. Byly v ní třešně a marmeláda. Vyšší obsah alkoholu nepůsobil nijak rušivě. Dochuť střední až delší. Dostalo lepších 7,5 (84)bodu.
Klára 2013 - Botanická zahrada Praha-Troja, vinice sv. Kláry. Víno nebylo zatříděno, označeno pouze jak o bílé suché. Pil jsem ho přímo v uvedené vinici, odkud je krásný výhled a kde pěstují spoustu zajímavých odrůd. Láhev o obsahu 0,5 l byla uzavřena skleněnou zátkou. Cukernatost při sběru 18° NM, 2,1 g zbytkového cukru, 7,1 g kyselin. Víno bylo vyrobeno z odrůd Müller Thurgau, Ryzlink rýnský a menšího množství několika dalších. Světlá zlatavá barva, viskozita nízká. Slabší vůně typická pro hlavní použitou odrůdu, nepříliš zajímavá, s tóny muškátu. V těle středně plné, v chuti trochu rušila hořčinka. Dochuť kratší až střední. Dávám 6 (74)bodů.
Nejlepším vínem bylo tentokrát italské Codici, o kterém již psali Jarda (J.) a Jirka (jbes), a mně se také líbilo. Nezklamal Bízův Neronet, příjemným překvapením bylo chilské marketové Carmenere.

Malá zahradní ochutnávka

16. června 2014 v 17:44 | milasko |  Soukromé koštování, odrůdy
Začátkem června jsme se s Jirkou (jbes) spolu s několika dalšími vínomily sešli u našich společných přátel na zahradě u vínka. Zvládli jsme toho ochutnat docela dost, i když jsme tentokrát měli trochu smůlu na několik vín s většími či menšími vadami.
Neuburské 2012 kabinet - Vinselekt Michlovský Rakvice. Vinařská obec Násedlovice, viniční trať Nová hora. Láhev ze zeleného skla byla uzavřena korkem (plátek-drť -látek). Obsah alkoholu 13,5 %. Velmi světlá barva. Lehké perlení ve vzhledu, viskozita nízká. Slabá vůně angreštu a květin. Lehčí víno s medovou kořenitou chutí a středně dlouhou dochutí. Dostalo lepších 6,5 (78)bodu.
Chardonnay 2011 - Omnium Viniterrra, Mendoza, Argentina. Zelená láhev byla uzavřena plastovou zátkou. Obsah alkoholu 13 %. Intenzivní typická odrůdová vůně ananasu a vanilky. Plné tělo, v chuti přezrálý ananas, lehká hořčinka, chyběly tu trochu kyselinky, působilo poněkud mdle. Dochuť středně dlouhá. Dávám horších 6,5 (76) bodu.
Ryzlink vlašský 2012 - Vinařství Konečný. Víno nebylo zatříděno. Láhev ze zeleného skla byla uzavřena korkem (plátek-drť-plátek) dlouhým 38 mm. Zlatavá barva s lehkým našedlým nádechem, viskozita střední. Slabší bylinná vůně s náznakem citrusů. V těle plné, harmonické víno, které hladilo v ústech. Dochuť střední až delší. Dostalo 7,5 (83) bodu.
Tramín červený 2013 jakostní - Znovín Znojmo. Vinařská obec Starovice. Bezcukerný extrakt 24,6 g, 11 % alkoholu, 20,8 g zbytkového cukru, 6,8 g kyselin. Zelená bordo láhev byla uzavřena korkem (plátek-drť-plátek) délky 38 mm. Světlejší barva, viskozita nižší. Intenzivnější sladká hodně kořenitá vůně hrušek. V těle plnější, chuť velmi příjemná, sladká ale harmonická. Středně dlouhá dochuť. Dostalo lepších 7 (81) bodu.
Rulandské šedé 2011 výběr z hroznů - Vladimír Tetur Velké Bílovice. Víno dostalo zlatou medaili na Weinparade Poysdorf. Láhev ze zeleného skla byla uzavřena korkem (plátek-drť-plátek). Obsah alkoholu 10,5 %. Sytá zlatožlutá barva, viskozita střední. Méně intenzivní medová vůně. V těle plnější, lahodná medová chuť. Dochuť středně dlouhá. Ocenil jsem horšími 7,5 (82) body.
Zweigeltrebe rosé 2012 moravské zemské víno - Rovenius. Obsah alkoholu 12,5 %, cukernatost při sběru 21,4 °NM, 9,3 g zbytkového cukru, 5,5 g kyselin. Barva malinovky. Absolutně nezajímavé víno. Řekl bych "bez chuti a bez zápachu". Nemělo žádnou vadu, ale to bylo tak vše. Dostalo horších 6 (73) bodů.
Modrý Portugal 2011 moravské zemské víno - Chateau Lednice totálně zklamal. Víno bylo nakvašené, nepili jsme ho.
Zweigeltrebe 2011 kabinet - Vinselekt Michlovský Rakvice. Zelená láhev byla uzavřena korkem (plátek-drť-plátek) dlouhým 45 mm. Obsah alkoholu 13 %. Tmavofialová barva, vyšší viskozita. Typická odrůdová intenzivnější vůně peckovin. Lehké perlení ve vzhledu a bohužel trochu i v chuti, která byla poněkud ostřejší. Víno pít šlo, ale úplně nenadchlo. Dal jsem mu 6 (74) bodů.
Do třetice jsme si vybrali smůlu u marketového vína ze španělské oblasti Rioja Puente de La Frontera 2012 DOCa, které mělo lehčí korkovou vadu.
Chateau Capville 2011 Cuvée Prestige, Blaye Cotes de Bordeaux AOC. Zelená Bordo láhev byla uzavřena korkem z drti dlouhým 45 mm. Obsah alkoholu 12,5 %. Tmavě rubínová barva, vyšší viskozita. Plné tělo, středně intenzivní příjemná vůně tmavého ovoce, hlavně ostružin, lehce živočišná. Třísloviny byly sice trochu výraznější, celkově bylo ale víno velmi dobře pitelné, v chuti byly třešně. Dochuť středně dlouhá. Dostalo lepších 7 (80) bodů.
Jak je vidět, na žádné zázraky jsme tentokrát nenarazili, jednalo se převážně o marketová vína. Jednou z výjimek byl Konečného "vlašák", který se líbil všem a byl jasně nejlepším vínem večera. Celkově ale šlo o velmi příjemně strávený letní podvečer, který vady ve víně pokazit nemohly.

Sarmatské kmeny. 1. Periodizace sarmatských dějin, způsob života

8. června 2014 v 12:50 | milasko |  Kočovní Severoíránci
Podobně jako jsem to udělal před časem u Skythů, vracím se teď také k tématu Sarmatů, o nichž jsem už jednou psal. Tentokrát se je pokusím přiblížit trochu více.

Historie Sarmatů je dlouhá a mimořádně zajímavá. Jejich existence je doložena po dobu více než dvou tisíc let, z toho asi 800 let hráli velmi důležitou roli a významně ovlivňovali dějiny Eurasie. Postupně žili na velmi vzdálených místech tří kontinentů. Našli bychom je v Číně, Střední Asii, Černomoří, na Balkáně, ve střední Evropě, Francii, Španělsku, Anglii i severní Africe. Zachovalo se po nich mnoho krásných památek a není vyloučené, že jsou tvůrci i některých dalších, které jsou mylně připisovány jiným národům, zejména Gótům.
Písemné informace o nich pocházejí od mnoha řeckých, římských i jiných autorů, jako byli například Hérodotos, Strabón, Ptolemaios nebo Ammianus Marcellinus. Ty jsou doplňované o další poznatky, získané z mnoha archeologických nálezů z Evropy i Asie.

Jejich historii lze rozdělit do několika etap:
I. 6.- 5. století př. n.l . - období Sauromatů
II. 4.- 3. století př. n. l. - období raných Sarmatů
III. 2. stol. př. n. l. - polovina 1. století n. l. - éra Aorsů, Roxolanů a Jazygů
IV. 1.- 4. století n. l. - éra Alanů v Černomoří
V. Konec 4.-17. století - etapa rozptýlení a postupného zániku

Za tu dobu se samozřejmě měnily pohřební obřady, výzbroj a způsob boje, sociální rozvrstvení a další důležité prvky jejich života a kultury, odlišnosti vždy byly mezi jednotlivými kmeny, některé základní momenty ale přetrvávaly a platily obecně.
Jednalo se převážně o kočovné pastevecké kmeny, které se živily hlavně masem a mlékem chovných zvířat, i když u některých kmen hrálo svou roli i zemědělství, případně rybolov. Obvykle nežily ve stálých obydlích, ale na povozech, tažených voly. Nosili dlouhé kalhoty a boty z měkké kůže, na hlavách nosili špičaté nebo okrouhlé plstěné čapky. Chlapci již od mládí jezdili na koni a učili se zacházet se zbraněmi, což dokládají jejich nálezy v dětských hrobech. Ženy se oblékaly podobně, velmi často bojovaly společně s muži a údajně se dívka mohla vdát až poté, co zabila nepřítele. I ony mívaly často ve hrobech zbraně. Některé byly váženými kněžkami, což dokládají bohaté hroby se zvláštními kamennými stolky s okrajem, které s největší pravděpodobností sloužily jako přenosné oltáříky. Spolu s nimi se v hrobech našly i zbytky dřevěného uhlí, které asi sloužilo při nějakých obřadech. O této úloze některých žen se zmiňoval například Hippokrates. Sarmatská společnost tedy vykazovala silné pozůstatky matriarchátu. Také výraznější sociální diferenciace se projevovala teprve postupně, v nejstarší fázi se hroby elity lišily pouze velikostí a větším množstvím milodarů, ne však výraznějšími známkami luxusu. Jejich pohřby ale v každém případě dokládají víru v posmrtný život, protože zemřelým dávali do hrobů vše, co za života potřebovali a měli rádi. S vládci bývaly pohřbeny i jejich ženy, v některých případech i otroci.
U jednotlivých kmenů se ale pohřební obřady lišily. Obvykle pohřbívali mrtvé položené na zádech, odlišná bývá ale orientace hlavy vzhledem k světovým stranám. Vzácněji se ale objevuje i kremace.
Podle antických autorů se Sarmati klaněli slunci a též ohni, jemuž připisovali očistnou úlohu. Meč vetknutý do země byl symbolem boha války. V pozdějších dobách se zejména u Alanů, šířil perský zoroastrismus a poté i pravoslaví. Značnou víru přikládali věštění z vrbových proutků.
Zkoumání jejich lebek dokazuje, že byli převážně potomky dvou příbuzných kultur doby bronzové, hlavně andronovské a také srubové. Od 2. století n. l. se velmi rozšířil zvyk umělé deformace lebek, který je doložený u více než 70 % nálezů.
Bojová taktika a výzbroj se za dlouhou dobu jejich existence měnila a vyvíjela, ale vždy hrála zásadní úlohu jízda, od počátků máme doložené používání ochranné zbroje.

Vinařské aktuality – květen 2014

1. června 2014 v 18:54 | milasko |  Úvahy o víně
Nejuznávanější značky vína
Přes 200 odborníků z oblasti vinařství sestavilo pro britské Drinks International seznam nejuznávanějších značek vína. Takto podle nich tedy vypadá Top 10:
  • Torres
  • Casillero del Diablo
  • Château Latour
  • Tignanello
  • Penfolds
  • Château d'Yquem
  • Château Margaux
  • Cloudy Bay
  • Guigal
  • Vega Sicilia
Nejziskovější vinařství Itálie
Marchesi Antinori, Cusumano, Cantine Ferrari Lunelli, Santa Margherita Group, Marchesi de Frescobaldi, to je pětice italských vinařství s největšími zisky v uplynulém roce. Mezi nimi je asi nejzajímavější raketový vzestup sicilského Cusumano, která tak přivedlo sicilské vinařství na významné pozice v rámci celé italské vinařské scény.
USA - největší vinařský trh světa
V roce 2013 se poprvé v historii dostal vinařský trh USA na první místo na světě a předehnal tak Francii, kde se spotřeba vína snižuje. V USA vypili 29, mil. hl, zatímco ve Francii "jen" 28,1. Tam se ale stále vypije na osobu podstatně více (asi litr týdně) než v USA. Přesto tu ale spotřeba v posledních deseti letech poklesla asi o 20 %. Za stejnou dobu došlo v USA k nárůstu o 17 %. Celosvětově se spotřeba snížila o 1 % - na 239 mil. hl. Přitom se ale paradoxně produkce docela zřetelně zvýšila, hlavně díky Chile, Španělsku a JAR.
Víno v keramických pohárech
Americká studentka Tanya Heidrich vymyslela nový originální obal na víno - černý matový keramický pohár. Má ucho, sklenka tedy není nutná. Navíc člověk vypije jen určité množství. Pohár lze použít opakovaně.
Pivo a víno k ozdravění organismu
Lékaři potvrzují, že menší množství alkoholu nejenže neškodí organismu, může naopak pomáhat při některých problémech. Víno obsahuje mnoho cenných látek, které jsou prospěšné při látkové výměně. Chmel v pivu pomáhá ženám odstraňovat hormonální poruchy, dokonce má pozitivní účinky při léčbě neplodnosti.