Sarmatské kmeny 8. Vývoj od stěhování národů

23. listopadu 2014 v 17:49 | milasko |  Kočovní Severoíránci
Dvousetletá nadvláda Greutungů (Ostrogótů) znamenala pro Černomoří poměrně příznivé období. Gótská a sarmatská kultura se vzájemně obohacovaly. Kolem roku 355 pronikli Hunové do Evropy a ovládli stepi mezi Volhou a Donem. Část zde žijících Alanů ustoupila na západ, někteří na Kavkaz, ale většina byla Huny podmaněna. Poté zničili Hunové v roce 375 říši Greutungů. Řada měst v Černomoří byla zničena. Zbytky lidu smíšené čerňachovské kultury, předtím podrobeného Góty, uprchly do Transylvánie. Alani se pak rozešli po celé Evropě a dokonce až do Afriky, což ve svých důsledcích vedlo k tomu, že tyto menší skupiny se postupně rozplynuly v jiných národech. Podobný osud měli ostatně i Gótové: část zůstala na Krymu a podrobila se Hunům, část společně s některými Alany (a možná menší částí Hunů) ustoupila na římské území, kde se s nimi střetla v bitvě u Hadrianopole. Tato skupina Alanů a Hunů se v roce 380 přesunula do Panonie a kolem roku 400 společně s Vandaly ustupují dále na západ. Pod vedením vládce Respendiala pronikli na konci roku 406 do Galie, kde loupili do roku 408, pak se přesunuli do Hispánie. Zde byli v roce 418 poraženi Visigóty a padl jejich král Adcak. Zbytek se připojil k Vandalům, společně roku 429 odešli do Afriky. Titul Rex Vandalorum et Alanorum byl pak používán až do pádu říše. Jiná menší skupina pod vedením krále Goara sloužila Římanům jako foederáti. Od 2. poloviny 40. let byl jejich králem Sangibán, který ve velké bitvě na Katalaunských polích velel středu římské sestavy. Tato skupina žila v okolí Orleansu a byla v roce 452 podrobena Visigóty. Mnohé spony z období stěhování národů, označované jako gótské, byly nalezeny i v místech, kde Gótové nikdy nebyli. Dost možná byly alanské.
Maďarsko bylo Huny obsazováno od roku 405 do 432. Zde byli podrobeni i Alani. Ti se po Attilově smrti osvobodili. V roce 472 byli poraženi ostrogótským králem Theodorichem. Přitom padli dva vůdcové - Buka a Banaj. Brzy poté si je podrobili Gepidové, pak zprávy o nich mizí.
Pozdně alanským kmenem byli i Antové. Jordanes psal, že Slované mají tři různá jména: Venedi, Sklavini a Antové. Antové žili v 6. století mezi Dněprem a Dněstrem. Roku 602 byla jejich říše zničena Avary.
Západní Alani (snad větev Antů) se pravděpodobně rozšířili i v Polsku. Zde existovala na počátku n. l. praslovanská przeworská kultura, ve které ale ve 3. stol. n. l. dochází ke značným změnám. Objevují se tu typické sarmatské spony a železné, stříbrem inkrustované hroty kopí. Dále též keramika černomořského původu. Ve Slezsku se objevují bohaté hroby vládců, které se do té doby v této kultuře nevyskytovaly. Zřejmě patřily nově příchozím. V 5. století ale byly tyto kmeny podrobeny Huny. Sarmatské tradice v Polsku ale přetrvaly a mnohé polské šlechtické rody odvozovaly svůj původ od Sarmatů, což se odráží i v jejich erbech, na nichž se objevují zřetelné vlivy sarmatských posvátných znaků - tamg.
Pozůstatky Sarmatů z období 4.-6. století představují také tzv. říční mohyly, které se nacházejí na Ukrajině, v Povolží i Kazachstánu. Jedná se o ploché hroby na březích řek v místech, která bývala na jaře zaplavována vodou. S mrtvým tam byl často pohřben i kůň, bývají tu zbraně. V bohatých ženských hrobech se nacházejí krásně vypracované diadémy.
Malé skupiny Alanů žily v Černomoří až do 13. století, na Krymu pak přetrvala skupina, která až do 17. století praktikovala umělou deformaci lebek. Posledním pozůstatkem kdysi početných Sarmatů jsou Osetinci na Kavkaze. Sarmati pronikli k předhůří Kavkazu už ve 4. století př. n. l. Dlouho se ale drželi v přilehlých stepích. Po hunském vpádu ve 4. století n. l. sem přišly nové skupiny Alanů z Povolží. Část se spojila se starším příbuzným obyvatelstvem a zůstala žít v předhůří, jiní se stáhli dále do hor. Od poloviny 7. století byli závislí na Chazarech. Území mezi údolím Kubáně po Dagestán se nazývalo Alanie. Ta zmizela po mongolském vpádu.
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 zdenos zdenos | 24. listopadu 2014 v 19:53 | Reagovat

To bylo perfektní poctenicko:)opět jako vždy bezva.

2 zdenos zdenos | 28. listopadu 2014 v 3:26 | Reagovat

Ahoj.Skytska čapka byla určité nadcasova zalezitost ,protože ji nosily i madari ,podle jedné ilustrace od Jiřího petracka v učebnici dějepisu.

3 zdenos zdenos | 28. listopadu 2014 v 3:43 | Reagovat

Tmavé ptáci oči,sneda pleť a havrani vlasy splivajici navramena tak popisovaly kronikáři Uhry,maďary v 9 století n l..ještě bych přidal nohy trošku do oblouku male zavalité postavy.orientální vzhled tmavé pleti:).......články o dějinách maďarů Miláně byly super.

4 zdenos zdenos | 30. listopadu 2014 v 10:18 | Reagovat

ahoj.přeji hodne zdaru.četl jsem si něco o Karlucích.Ůdajne Byzantský císař lev,poštval íránského vladaře Izmaela ibn ahmeda proti Karlukhským Turkům,kteří měli svou říši v blízkosti íránských hranic.Izmail ibn Ahmed vyvrátil Karlukhskou říši,čímž rozbouřil celé velké vosí hnízdo tureckých kmenů v oblasti Kaspického jezera,a to mělo za následek nove stehování stepních národů a nakonec pronásledování uhersko kabarských kmenů pečenehy.

5 milasko milasko | 30. listopadu 2014 v 11:59 | Reagovat

[4]: Karlukové i Pečeněhové tu mají samostatné články.

6 Kočovník Kočovník | 23. prosince 2014 v 1:55 | Reagovat

Jako vždy pěkné čtení, dobře se to čte a nedá se od toho odtrhnout.
Chci se zeptat k tomuhle článku, co je to ten tamg - ze sarmatských posvátných znaků objevujících se u mnohých polských šlechtických erbů?

Jinak otázka ke Zdenosovi, to mě moc zajímá Írán, Karluci a Maďaři-nové stěhování národů především v Asii. Máš něco na co bys mě mohl odkázat k podrobnějším informacím, př. odkaz/kniha? Hlavně vlivy, politika(především vojenská a mocenská), přesuny a národy(složení, kmeny, příbuznosti, názvy kmenových a nadkmenových uskupení které ještě neznám atd.)? Prosím pěkně o informace, předem díky.

7 Kočovník Kočovník | 23. prosince 2014 v 2:12 | Reagovat

Jo a ještě jedna otázka ke komukoliv, kdo dřív odpoví na ty skytské čapky? Předpokládám, že jde o ty špičaté plstěné, či z čeho to je čapky, orámované světlým kožichem. Vidět to je u příchozích Uhrů i Turků, proto jsem myslel, že jde o hunskou záležitost, odkud to všichni společně převzali. Ale navíc čerpám fantazie z aktuálních uměleckých děl a obrazů, které mohou spojovat dané národy jen podle fantazie jejich autorů, tak ani v tom nemám naprostou jistotu, jen přesvědčení, že to opravdu nosili takhle stejně. Jinak tedy tyhle čapky byly převzaty od Skytů a ti byli jejich vynálezci, či se to jen tak nazývá protože to př: hojně nosili?

8 milasko milasko | 23. prosince 2014 v 9:45 | Reagovat

[7]: No nevím, jestli byli Skythové jejich "vynálezci", ale zcela určitě je v nich máme zdokumentované např na jejich keramice ještě před naším letopočtem, tedy dávno před ostatními uvedenými.

9 zdenos zdenos | 17. února 2016 v 15:55 | Reagovat

[8]:Mám ponětí že je nosily i Kimmeriové,ty je na těch vázách také mají.

10 zdenos zdenos | 17. února 2016 v 15:59 | Reagovat

[8]:Sakové nosily Bashlyk.

11 zdenos zdenos | 17. února 2016 v 16:00 | Reagovat

https://www.pinterest.com/tikkasmoon/scythians/

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama